פרויקטים

התחדשות עירונית

צייטלין 15, ת"א

תמונות מהאתר

מידע מהיר

סוג:
מיקום:
גודל:
משך:
אדריכל:
יזם:
מזמין:
קבלן: