פרויקטים

התחדשות עירונית

מעפילי אגוז

מידע מהיר

סוג:
מיקום:
גודל:
משך:
אדריכל:
יזם:
מזמין:
קבלן: