פרויקטים

מבני מגורים

מגרש 1009 פתח תקווה

אודות הפרויקט

בניין מגורים בן 16 קומות, על גבי שני מפלסי מרתפי חניה.
שטח המבנה מעל הקרקע כ- 8,900 מ"ר
שטח מרתפים כ- 4,000 מ"ר
51 יח"ד

השירות הניתן: החל מיום בחינת כדאיות ותמהיל הבניה, בניית מודל כלכלי, תיאום תכנון, ניהול תהליך הכנת חומר מכרז הקבלן המבצע, משא ומתן עם הקבלן המבצע, וכן תאום ופיקוח על הקבלן.

תמונות מהאתר

מידע מהיר

סוג: מבני מגורים
מיקום: פתח תקווה
גודל: 2 דונם
משך: כ- 24 חודשים
אדריכל: גולדווסר אדריכלים
יזם:
מזמין:
קבלן: