פרויקטים

מבני מגורים

מגרש 1009 פתח תקווה

אודות הפרויקט

בניין מגורים בן 16 קומות, על גבי שני מפלסי מרתפי חניה.
שטח המבנה מעל הקרקע כ- 8,900 מ"ר
שטח מרתפים כ- 4,000 מ"ר
51 יח"ד

השירות הניתן: החל מיום בחינת כדאיות ותמהיל הבניה, בניית מודל כלכלי, תיאום תכנון, ניהול תהליך הכנת חומר מכרז הקבלן המבצע, משא ומתן עם הקבלן המבצע, וכן תאום ופיקוח על הקבלן.

הפרויקט אוכלס במרץ 2020

תמונות מהאתר

מידע מהיר

סוג: מבני מגורים
מיקום: פתח תקווה
גודל: 2 דונם
משך: כ- 24 חודשים
אדריכל: גולדווסר אדריכלים
יזם:
מזמין:
קבלן: