פרויקטים

משרדים ומסחר

מגדל נשר

תמונות מהאתר

מידע מהיר

סוג: משרדים + מסחר + מגורים
מיקום: המחצבה נשר - חיפה
גודל: כ- 70,000 מר
משך: 48 חודשים
אדריכל: מילוסלבסקי גיא
יזם: גשם נדלן
מזמין:
קבלן: