פרויקטים

מבני מגורים

גני הזית בני ברק

אודות הפרויקט

שלושה מבני מגורים דומים על גבי מרתף חלקי, כל בניין מכיל 28 יח"ד ב- 8 קומות.

שטח המבנה מעל הקרקע כ- 7,250 מ"ר
שטח מרתפים כ- 700 מ"ר
84 יח"ד

השירות הניתן: תיאום תהליך התכנון, ניהול הקשר מול הרשויות עד קבלת היתר הבניה, ניהול תהליך הכנת חומר מכרז הקבלן המבצע, משא ומתן עם הקבלן המבצע, וכן תאום ופיקוח על הקבלן.

תמונות מהאתר

מידע מהיר

סוג: מבני מגורים
מיקום: בני ברק
גודל: 3.8 דונם
משך: כ- 14 חודשים
אדריכל: כספי אדריכלים
יזם:
מזמין:
קבלן: