זכויות יוצרים ותנאי שימוש באתר

שלום רב וברוכים הבאים לאתר – www.edice.co.il (להלן: "האתר"). אנו מקווים שתהנו מהגלישה, ואנו עומדים לרשותכם בכל עניין שיידרש.

השימוש באתר הינו בכפוף לתנאים המפורטים להלן ולתשומת לבכם – השימוש באתר מעיד על הסכמתכם לתנאים אלה:
איננו אחראים לנזק שעלול להיגרם לגולש עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או בגישה לאתר.אנו מבקשים להפנות את תשומת לב הגולשים באתר לכך שחלק מהמידע והמסמכים המובאים באתר לקוחים ממקורות שאינם בשליטתנו; לפיכך אין אנו יכולים לקבל כל אחריות על הנוסחים והתכנים; בכל מקרה של סתירה בין המידע שיקבל הגולש במהלך השימוש באתר לבין המידע המצוי במשרדנו – יהיה המידע המצוי במשרדנו המחייב.

כל המידע וכל הדפים המצויים באתר הינם רכושו הבלעדי של אמיר עזריה. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע, מאמרים וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשות הגולש/ת כמו שהם ואין באמור בדפים ולא במידע משום הצעה, שידול או ייעוץ לביצוע פעולות ו/או עסקאות כלשהן עם גורם זה או אחר או להימנעות מביצוע פעולות כאמור. לפני ביצוע כל פעולה, עסקה,השקעה ו/או נטילת חבות כספית כלשהי בהסתמך על המידע המצוי באתר, יש להיוועץ ביועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי.

האתר מכיל נתונים ותכנים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות. כמו כן, האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה.תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים ויתכן שמידע המצוי באתר אינו עדכני, למרות שאנו עושים כל שביכולתנו לוודא את איכות,אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר. אנו לא נהיה אחראים לנזק שעלול להיגרם לגולש/ת עקב קיום שיבושים אלה. כמו כן לא נהיה אחראים לנזק שייגרם כתוצאה ממעבר באמצעות קישורית ("לינק") לאתרים אחרים ו/או באמור בהם.

כמו כן, יש לדעת כי קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של האתר; אנו לא נהיה אחראים לנזק שייגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודות הגולש/ת או מידע שנמסרעל ידיו/יה לצד ג' כלשהו, כתוצאה מפריצה זו. עורכי האתר עשו כמיטב יכולתם לכלול באתר חומר ומידע בעל אמינות ואיכות; המידע שבאתר אינו מהווה תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע ומומלץ לקורא לקבל ייעוץ מקצועי אישי בכל עניין הנובע ממידע הכלול באתר זה.

עורכי האתר והמשרד לא ישאו באחריות לתוצאות הנובעות מהסתמכות על המידע המתפרסם באתר.
גלישה נעימה.

השאירו הודעה ונחזור אליכם

צרו קשר

רחוב גונן 8
פתח תקוה

התקשרו או פקססו אלינו
טל: 03-7168716, 
פקס: 03-5403393

או שלחו אלינו מייל
office@edifice.co.il