זכויות יוצרים ותנאי שימוש באתר

מבוא

Edifice רואה עצמה מחויבת לעקרונות של הגנה על פרטיות, והצהרת פרטיות זו מפרטת את גישתנו לסוגיה זו. בעשיית שימוש באתר זה ובמסירת נתונים אישיים כלשהם הנך מסכים לכך שהעמותה תעשה שימוש בנתונים אלו בהתאם להצהרת פרטיות זו.

איסוף נתונים

אנו אוספים רק נתונים המאפשרים זיהוי אישי, או מידע, שמסופקים באופן מפורש ומרצון על ידי מבקרים באתר שלנו. כך למשל, המבקר באתר שלנו יכול לבחור לספק מידע כגון שם וכתובת דוא"ל, על מנת ליצור עמנו קשר לצורך מידע נוסף.

המבקרים יכולים גם לשלוח אלינו הודעות דוא"ל באמצעות האתר. הודעותיהם תכלולנה את שם המשתמש ואת כתובת הדוא"ל של המשתמש, וכן כל מידע נוסף שהמבקר יהא מעוניין לכלול בהודעה.

כל מידע שיוזן על ידי המבקר בעת הרשמתו לאתר עשוי להופיע באתר אלא אם כן צוין במפורש אחרת, וזאת, על מנת לאפשר לחברי האתר לזהות ולהכיר זה את זה.

שימוש בנתונים

כאשר מבקר מספק לנו נתונים אישיים, אנו עושים בהם שימוש אך ורק לצורך המטרות שלשמן הם סופקו לנו, כמצוין בנקודת האיסוף (או כפי שעולה באופן ברור מהקשר האיסוף). דוגמאות לסוגי שימוש ניתנות בסעיף "איסוף נתונים" לעיל.

העמותה תשתמש במידע שסופק גם לשם יצירת קשר אישי ומקצועי עם מבקרי האתר וכן לשם ביצוע סקרים.

המבקר מסכים לקבל מאיתנו לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו לאתר, הודעות, הצעות ועדכונים.

אתר האינטרנט שלנו אינו אוסף או מקבץ מידע המאפשר זיהוי אישי לצורך הפצה או מכירה לצדדים חיצוניים למטרות שיווק לצרכן או לרשימות דואר משותפות מטעם צדדים שלישיים.

גילוי לצדדים שלישיים

המדיניות שלנו היא שלא לשתף צדדים שלישיים במידע המאפשר זיהוי אישי, אלא אם קיימת חובה לפי דין או אם הדבר מתבקש באופן מפורש על ידי המבקר או באופן אחר כמפורט בסעיף זה. אנו מכירים בכך שהמידע שלך הוא בעל-ערך ואנו נוקטים באמצעים סבירים על מנת לשמור על המידע שלך בעת שהוא ברשותנו.

אבטחה

יישמנו תקנים מקובלים של אבטחה טכנולוגית ותפעולית על מנת להגן על נתונים ומידע המאפשרים זיהוי אישי מפני אובדן, שימוש לרעה, שינוי או השמדה. בפרט, אנו דואגים לאמצעי אבטחה טכניים ותפעוליים על מנת למנוע כל גילוי או עיבוד בלתי מורשה או בלתי חוקי של מידע ונתונים כאמור וכן אובדן, השמדה או נזק מקריים של מידע ונתונים כאלו.

גישה למידע

אם ברצונך לבטל את רישומך לאתר, פנה אלינו באמצעות דוא"ל לכתובת edifice.co.il ואנו נדאג להסרת פרטייך.

אם ברצונך לקבל פרטים על המידע שמסרת לנו באמצעות אתר זה, יש לך זכות גישה למידע כאמור ואתה רשאי לפנות אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל האמורה לעיל.

שמירת מידע

הנתונים האישיים הנמסרים לנו ישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש למטרות שלשמן הם נאספו או עד שנקבל בקשה מפורשת למחיקתם, ובכל מקרה- כנדרש לפי דין.

כך למשל, מידע של רשימות תפוצה, הודעות בקבוצות דיון ודוא"ל נשמרים אך ורק לתקופת הזמן הנחשבת לסבירה לצורך המטרה שלשמה נמסר המידע. קורות חיים נמחקים כאשר הם אינם מצויים יותר בבדיקה או כאשר הם נחשבים למיושנים לפי שיקול דעתנו.

"עוגיות"

אנו עושים שימוש בקובצי טקסט קטנים הנקראים "cookies", שממוקמים על גבי הכוננים הקשיחים שלך בכדי לסייע בהענקת חווית גלישה אישית יותר באינטרנט. כך למשל, ניתן להשתמש ב-cookie על מנת לאחסן מידע רישום לאזור של האתר כך שהמשתמש אינו צריך להזין את המידע מחדש בביקורים מאוחרים יותר באזור זה. לא נעשה שימוש ב-Cookies לצורך איתור מבקרים אינדיבידואליים באתר .

השימוש ב-cookies מהווה כיום הליך תפעול תקני ברוב אתרי האינטרנט. עם זאת, אם אינך חש בנוח עם השימוש ב-cookies, רוב הדפדפנים מאפשרים כיום למשתמשים לבחור שלא לקבלן. ברוב המקרים, המבקר רשאי לסרב לקבל cookie ובכל זאת לגלוש באופן מלא באתר האינטרנט שלנו.

על מנת לנהל באופן הולם את אתר האינטרנט שלנו, אנו עשויים לנהל יומן אנונימי של מידע (log) במערכות התפעול שלנו ולזהות קטגוריות של מבקרים לפי קריטריונים כגון סוגי מתחמים (domains) ודפדפנים. הנתונים הסטטיסטיים הללו מדווחים באופן מצרפי למנהלי האתרים שלנו. הדבר נעשה על מנת להבטיח שאתר האינטרנט שלנו מעניק את חווית הגלישה המיטבית למבקרים ומהווה מקור מידע אפקטיבי.

קישוריות של צדדים שלישיים

באתרים שלנו עשויים להיות דפים הכוללים קישוריות לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צדדים שלישיים, שלפיכך אינם פועלים לפי הצהרת פרטיות זו, והמופעלים על ידם. כאשר אתה מתחבר לאתרי אינטרנט אחרים, הצהרת פרטיות זו וכללי הפרטיות שלנו אינם חלים יותר. אנו מעודדים את המבקרים לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר ואתר לפני גילוי מידע כלשהו המאפשר זיהוי אישי.

השאירו הודעה ונחזור אליכם

צרו קשר

רחוב גונן 8
פתח תקוה

התקשרו או פקססו אלינו
טל: 03-7168716, 
פקס: 03-5403393

או שלחו אלינו מייל
office@edifice.co.il